Wat biedt een gecertificeerde makelaar of taxateur VastgoedCert mij als koper van een woning?

Om sinds het vervallen van de wettelijk beëdigingsplicht, de kwaliteit van makelaars o.z. te kunnen blijven waarborgen, is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht. Dit is een branchebreed platform dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van makelaars in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid.

VastgoedCert kent vier specialisaties: Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed, Marktanalyse/Modelmatige Waardebepaling en Wonen. Dekra Certification in Arnhem treedt op als certificerende instelling. De ruim 6.500 makelaars o.z. die in het Register geregistreerd staan voldoen aan hoge vakbekwaamheidseisen. Met de komst van VastgoedCert was de vanzelfsprekendheid van de beroepsuitoefening verleden tijd. Een VastgoedCert-registratie betekent voor een makelaar een belangrijke pré. Het VastgoedCert-keurmerk is voor zijn of haar opdrachtgevers de aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen.

De Stichting VastgoedCert heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars o.z. te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gecertificeerde makelaars in onroerende zaken worden bij VastgoedCert op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd.

Waaraan herken ik een goede makelaar?

VastgoedCert gecertificeerde woningmakelaars en herkent u aan de titel RM (Register-makelaar) en gedurende enige tijd nog aan de titel RMT (Registermakelaar-taxateur). Gecertificeerde deskundigen op het gebied van Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk Vastgoed voeren eveneens de titel RM. Ook kan de titel KRT en ARM nog voorkomen wat een specifieke kwaliteitsaanduiding toont.

Registratie in deskundigenkamers

Het register van VastgoedCert telt ruim 6.500 gecertificeerde deskundigen, verdeeld over vier Kamers:

  • Bedrijfsmatig Vastgoed
  • Landelijk Vastgoed
  • Marktanalyse en Modelmatige Waardebepaling (MA/MWB)
  • Wonen

Is er een klachten- en geschillenregeling?

De klant van een VastgoedCert makelaar-taxateur {(ver)koper of huurder} kan met een klacht over de betrokken Register Makelaar-Taxateur (RMT) terecht bij de Stichting VastgoedCert hetgeen gevolgen kan hebben voor de certificering van de betreffende RMT. De makelaars(kantoren) hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit geeft de klant extra bescherming op het moment dat de makelaar-taxateur een fout maakt.

Wie kan te maken krijgen met een gecertificeerd makelaar of taxateur VastgoedCert?

De (aspirant-)koper of verkoper van een woning (of ander gebouw) kan te maken krijgen met een makelaar of taxateur. Dat kan ook op het moment dat een te (ver)kopen woning (of ander gebouw) moet worden getaxeerd. Ook huurders kunnen met een makelaar of taxateur te maken krijgen bij het huren van een (bedrijfs)pand. De consument kan in deze gevallen kiezen voor een gecertificeerd makelaar of taxateur VastgoedCert.

Wat zijn de kosten voor de consument?

Voor de consument zijn er geen extra kosten wanneer men gebruik maakt van een gecertificeerd makelaar of taxateur VastgoedCert.

Hoe is de organisatie rondom deze certificeringsregeling geregeld?

De stichting VastgoedCert is ontstaan uit een fusie van de hiervoor genoemde stichtingen CRMT, SRT, NRVT en WOZ. VastgoedCert is eigenaar en beheerder van de verschillende registers.

Invloed belanghebbenden: Een College van Deskundigen, ingesteld door de Stichting VastgoedCert is verantwoordelijk voor vaststelling en actualisering van de certificatie-eisen en de wijze van toetsen. In dit College zitten vertegenwoordigers van de makelaarsorganisaties, de bouwbranches/koepels en de woningcorporaties. Voor financiers en een consumentenvereniging is nog een plaats beschikbaar.

Certificatie: Het gaat om een persoonsgebonden certificatie op grond van vakbekwaamheid. De certificerende instelling KEMA verzorgt de certificatie van de makelaars en taxateurs VastgoedCert.

Kwaliteitsbewaking: Periodieke bij- en nascholing voor de makelaars is verplicht om het certificaat te behouden. SVMNIVO (examen-/toetsbureau voor de vastgoedbranche) houdt toezicht op het hercertificatieproces.

Meer informatie over VastgoedCert:

Kijk op: www.vastgoedcert.nl

Deze informatie is afkomstig van het ministerie van VROM